Categories
Services

Ruiskuvalumuottien ja muoviosien valmistaja

Muoviosien tuotanto; Se on haastava prosessi, joka vaatii oikeat ihmiset ja koneet. Edellytämme teknistä osaamista ja käytännön kokemusta. Muovirakenne on optimoitava sekä mekaanisen ja taloudellisen suorituskyvyn että turvallisuuden kannalta.

Mikä on ruiskuvalumuotti?
Ruiskuvalumuotti, joka on suunniteltu valmistettavan muovin geometrian, tuotantomäärän ja valmistettavan koneen ominaisuuksien mukaan, mahdollistaa muoviosien valmistamisen tarkkojen mittojen mukaan. Asianmukaisella koneella varmistetaan, että muoviraaka-aine saavuttaa lopputuotteen. Muovisten muottien valmistuksen ansiosta; ominaisuudet, kuten muoto, kestävyys ja laatu määritetään.

Kuinka ruiskuvalumuottien valmistus tehdään?
Ruiskuvalumuottien valmistus mahdollistaa korkean tarkkuuden tuotteiden valmistuksen tehokkaammin ja laadukkaammin. multaa tuotanto; Se on prosessi, joka mahdollistaa kaikenlaisten muovilaitteiden, koneenosien, teollisuudessa käytettävien kertakäyttötuotteiden, kuten television, auton, kynän, matkapuhelimen, massatuotannon.

Muovin Ruiskuvalumuotti tuotteet
Muovin Ruiskuvalumuotti tuotteet

multaa tuotanto;

kylmäkanavainen ruiskuvalumuotti
kuumakanava ruiskuvalumuotti
puhallusmuotti
kumipuristusmuotti
Voidaan valmistaa välimuotina.
Jotta tuotetta voidaan käsitellä CNC-koneilla, suunnitelu muotti on ohjelmoitava CAM:lla. Ohjelmoinnin jälkeen muottia aletaan työstää CNC-koneilla. Pintakäsittelyn suorittamiseksi; hiekkapuhallus, EDM uppoeroosio, jyrsinkoneet ovat suositeltavia.

Ennen ruiskumuotin keräämistä; Kaikki tarkastukset suoritetaan tarkistamalla liikkuvat osat uudelleen. Viimeisten tarkistusten jälkeen muotti otetaan talteen ja menee koepainatukseen.

Mitä muotteja käytetään muoviruiskupuristuksessa?
Muovinen ruiskuvalumuotti valmistetaan käyttötarkoituksen mukaan. Ruiskuvalumuottien valmistuksessa käytetään monia erilaisia ​​muovi ruiskuvalumuotteja.

Ruiskuvalumuotti: Nämä ovat muotteja, joissa tuote saadaan sulattamalla kertamuovia ja komposiittimuovia korkeassa kuumuudessa ja paineessa ja ruiskuvaluttamalla ne muottiin. Sitä käytetään laajasti tuotteiden valmistuksessa monilla teollisuudenaloilla korkista painikkeisiin, kiinnikkeistä laitteen osiin.
Tyhjiömuotti: Se on muotti, jota käytetään lämpömuovattujen muovien valmistuksessa. Se on järjestelmä, jota käytetään imuroimalla muovilevy, kun se tulee muotin päälle ja ottamalla muotin muodon.
Puhallusmuotit: Uunin yli sulassa tilassa virtaava raaka-aine vangitaan muottiin ja tuote muodostetaan antamalla paineilmaa. Jerrycan ja pullomuotit ovat esimerkkejä näistä.
Ekstruusiomuotti: Se valmistetaan virtaamalla jatkuvasti sulatettua tuotetta ekstruusiouunissa muovimuotissa ja jäähdyttämällä sitä ilmalla tai vedellä. Ikkunoiden oviprofiilit ja kaapelit valmistetaan tällä tavalla.

Ruiskupuristus on yksi tuotantoteknologiamenetelmistä hyvän toleranssin ja samanmuotoisten muoviosien massatuotannossa. Ruiskuvaluprosessissa polymeerirakeet sulatetaan ensin. Sula muovi ruiskuvalutetaan sitten muottiin jähmettymään ja jäähtymään paineen alaisena.

Termoplastiset polymeerit ovat materiaaleja, joita voidaan värjätä ja monipuolistaa käyttämällä erilaisia ​​lisäaineita. Tässä muovausmenetelmässä suunnittelusta valmistusosaan kuluva aika on vähintään 4 viikkoa. Prosessin alkuinvestointikustannukset ovat jonkin verran korkeat. Tästä huolimatta kustannukset ovat alhaiset suurissa tuotantomäärissä. Tästä syystä sitä suositellaan usein.

Suunniteltuja kuvioita voidaan käyttää jäljentämiseen aina, kun ihmiset haluavat. Tässä suhteessa se on menetelmä, joka tarjoaa joustavuutta suunnitteluun.

Kuinka ruiskuvalu valmistetaan?
Ruiskuvalu on erittäin yleistä kuluttajatuotteissa ja useissa teknisissä sovelluksissa.

Monet päivittäisen elämän muovituotteet valmistetaan tällä menetelmällä. Syy tähän tilanteeseen on; suuria määriä osia voidaan valmistaa erittäin alhaisilla kustannuksilla.

Pienemmät kustannukset; Se voi olla 0,1–1 dollari yksikköä kohden. Tämän prosessin alkukustannukset ovat kuitenkin jonkin verran korkeat.

On olemassa joitain erikoistyökaluja, jotka tarvitaan menetelmän toteuttamiseksi. Kuitenkin kun muottien suunnittelua seuraa osan massatuotantovaihe, niin alkukustannukset kuin muutkin katetaan.

Mitkä ovat ruiskupuristuksen edut?
Kaikentyyppisiä termoplastisia materiaaleja voidaan muovata ruiskuvaluttamalla. Samanaikaisesti joitain silikoneja ja lämpökovettuvia voidaan myös muovata ruiskuvaluttamalla.

Tämä on mahdollista erilaisilla muotteilla, joissa on erilaiset fysikaaliset yksityiskohdat.

Ruiskuvaluprosessit voivat kestää 15-120 sekuntia riippuen osien koosta ja muottien käsittelyjärjestyksestä.

Lisäämällä muottikammioiden määrää yhdellä muotilla voidaan valmistaa useampi kuin yksi kappale. Tämä osaltaan lisää tuotantokapasiteettia.

Yksi ruiskupuristuksen tärkeimmistä eduista on, että sillä voidaan valmistaa tuotteita ilman viimeistelyä.

MK Traden avulla voit helposti suorittaa kaikenlaisia ​​ruiskuvaluprosesseja. Voit viimeistellä projektisi lyhyessä ajassa asiantuntevan henkilöstön ja uuden sukupolven laitteiden avulla.